Batalia z firmami ubezpieczeniowymi nigdy nie należała do łatwych. Zapewne większości z nas zdarzyła się jakakolwiek sytuacja, w której otrzymywał od niej odszkodowanie. Czy jednak kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy wysokość otrzymanej sumy mogłaby być znacznie większa. Otóż zazwyczaj akceptujemy sumę wskazaną przez ubezpieczyciela. Jednak nie od dziś wiadomo, że kwoty te są zaniżane. Pamiętajmy jednak, że od zaniżonej sumy odszkodowania bądź odmowy wypłaty przysługuje nam odwołanie. O tym, jak najlepiej przygotować odwołanie od decyzji ubezpieczyciela przeczytasz w poniższym artykule.

Wymogi formalne odwołania

Jak każdy dokument również nasze odwołanie powinno zawierać podstawowe dane, które pozwolą zidentyfikować osobę składającą odwołanie to jest imię, nazwisko i adres ubezpieczonego. Elementami koniecznymi są również miejscowość i data, a także dane towarzystwa ubezpieczeniowego oraz numer polisy i szkody. Kolejna część pisma, ta najważniejsza w zależności od sytuacji będzie zawierała żądanie wypłaty odszkodowania w ogóle lub kwotę według nas adekwatną do sytuacji. Jednak, aby ubezpieczyciel mógł wziąć pod uwagę nasze pismo musimy wskazać solidne podstawy do zrealizowania naszej prośby. Bardzo istotne będą tutaj wszelkiego rodzaju dokumenty, które pozwolą wykazać fakt, że zostaliśmy poszkodowani i należy nam się wypłata świadczenia lub też przedłożenie rachunków, opinii, które poprą wysokość wnioskowanej przez nas kwoty.

Odwołanie oczywiście nie musi mieć zachowanej formy pisemnej. Jednak dla bezpieczeństwa wnioskodawcy warto ją zachować. Wnioskodawca powinien również posiadać potwierdzenie złożenia pisma.

A co jeśli redagowanie pism nie było nigdy moją mocną stroną…

W przypadku, gdy masz wątpliwości czy poradzisz sobie z napisaniem skutecznego odwołania od decyzji ubezpieczyciela warto rozważyć skorzystanie z usług adwokata, radcy prawnego lub firm, które specjalizują się w dochodzeniu tego typu roszczeń. Takie osoby w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej zdobyły cenne doświadczenie oraz poznały praktyki stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, dzięki czemu osiągnięcie zamierzonego efektu będzie o wiele łatwiejsze. Jednak to rozwiązanie jest opłacalne wyłącznie w przypadku, gdy w grę chodzą większe kwoty. Niestety w innym razie zysk nie będzie współmierny do kosztów, jakie będziemy musieli ponieść.

Pamiętaj jednak, że jeśli ubezpieczyciel nie przychyli się do wniosku zawartego w piśmie przysługuje ci jeszcze odwołanie do Rzecznika Ubezpieczonych. I choć jego interwencja w żaden sposób nie wiąże towarzystwa ubezpieczeniowego to jednak w większości przypadków ubezpieczyciele po odzewie rzecznika zawierają ugody z ubezpieczonym.

Comments are closed.