Najlepszym potwierdzeniem umiejętności każdego miłośnika jeździecka są odznaki. Osoby jeżdżące konno mogą stale poszerzać swoje kwalifikacje pozwalające im startować w coraz bardziej prestiżowych zawodach, a nawet pracować w charakterze instruktora. Początkiem drogi jest zdobycie pierwszej, podstawowej odznaki „Jeżdżę konno”.

Odznaka „Jeżdżę konno” – najważniejsze informacje

Odznaka „Jeżdżę konno” została wprowadzona przez Polski Związek Jeździecki na mocy uchwały U/118/8/E/2013. Jest ona podstawowym odznaczeniem umożliwiającym przystąpienie do kolejnych egzaminów pozwalających zdobyć Brązową, Srebrną, a następnie Złotą Odznakę Jeździecką. Celem wdrożenia kilkustopniowego systemu jest podniesienie jakości nauki jeździectwa w klubach i sekcjach jeździeckich, zwiększenie bezpieczeństwa oraz położenie nacisku na wiedzę z zakresu pielęgnacji koni.

Jak zdobyć odznakę?

Aby zyskać wyróżnienie, należy przystąpić do dwuetapowego egzaminu odbywającego się w wybranych ośrodkach. W jednym egzaminie może uczestniczyć maksymalnie 25 osób. Może podejść do niego każda osoba, która ukończyła 6 rok życia.  Koszt egzaminu uzależniony jest od konkretnego ośrodka, w którym się odbywa. Najczęściej należy zapłacić 150-200 zł za przystąpienie do egzaminu na własnym koniu.

Egzamin składa się z dwóch etapów:

  • opieki stajennej;
  • części praktycznej, podczas której jeździec musi zaprezentować na koniu najbardziej podstawowe elementy (figury/polecenia) na ujeżdżalni lub czworoboku.

Lista zadań, które należy wykonać na koniu oraz zakres wiedzy teoretycznej, którą należy opanować, określone są w regulaminie PZJ obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 roku.

 

 

Comments are closed.